De ALV

Op 2 juni vond de Algemene Leden Vergadering van VNG Flevoland plaats. Hierin werd het nieuwe bestuur formeel benoemd:

  • voorzitter Cees van den Bos (burgemeester Urk)
  • vicevoorzitter Peter van Bergen (wethouder Dronten)
  • secretaris Winnie Prins (wethouder Zeewolde)
  • penningmeester Roelie Bosch (wethouder Almere)
  • bestuurslid Roger de Groot (burgemeester Noordoostpolder)
  • bestuurslid Annemieke Messelink-Dijkstra (wethouder Lelystad)

Het bestuur heeft uitgesproken graag bij de leden langs te gaan om de ambities en rol van de provinciale afdeling te verder te verkennen. Dit ook in het licht van de ontwikkelingen van het proces Samen maken we Flevoland.

Ook werden de jaarstukken 2022 en de begroting 2023 vastgesteld.

De Flevomeeting

Na de ALV kon er genetwerkt worden bij de Flevomeeting. Het thema van deze Flevomeeting was Bouwen aan een samenleving. Wie anders dan Floris Alkemade, architect, stedenbouwkundig ontwerper en voormalige Rijksbouwmeester, kon duiden hoe dat moest. Als Rijksbouwmeester koppelde hij zijn ontwerpachtergrond aan een sterke sociaal-maatschappelijke agenda. Kernboodschap was dat we moeten vertrekken uit de vraagstukken van morgen in plaats van die vandaag. Hoe kunnen we zaken als eenzaamheid, solidariteit, anders omgaan met grondstoffen, de relatie tussen energieaanleg, woonplekken en sociale gemeenschappen en de toename van 1 persoonshuishoudens nu beter door laten werken in de Strategische Agenda Flevoland? Zomaar een paar vragen die de komende tijd de nodige denkkracht en lef vragen van de bestuurders van Flevoland.