Een terugblik op een zeer geslaagde VNG Flevomeeting 2024

De aanwezigen hebben genoten van een mooie dag: nat in de tent en droog op pad, actuele en interessante lezingen en een relaxt bezoek aan de locaties waar het gebeurt.

* In het onderstaande programma van de dag vind je de linkjes naar de bijdragen van de sprekers terug

Zeewolde heeft dit evenement met plezier georganiseerd. We denken een actueel programma te hebben neergezet over het veranderende klimaat, de groei van de bevolking, de afhankelijkheid van het water en de uitdagingen die dit nu al oplevert en zal opleveren. Tijdens de meeting is door diverse partijen een duidelijke oproep gedaan om dit vraagstuk gezamenlijk op te lossen. Geduid is op de strategische agenda van de provincie en de daarbij behorende uitvoeringsagenda.

We hebben gezien dat er grote vraagstukken specifiek op het bordje van Flevoland liggen. Vraagstukken zoals waterbeschikbaarheid voor de landbouw en de mogelijkheden en onmogelijkheden, het woningbouwvraagstuk in het putje van de polder, het drinkwatervraagstuk en de mogelijke oplossing die in Zeewolde ligt. Uitdagingen waar we graag, gesteund door jou en je organisatie, mee aan de slag willen.

Terugkijkend op 40 jaar verleden willen we bouwen aan 80 jaar toekomst. Zodat ook onze kinderen trots kunnen terugkijken.

Jean Paul Gebben, Voorzitter VNG,
Steven Scheffer, gemeente Zeewolde & facilitator

Het programma

09.30-10.00: Inloop

10.00-11.00 (oppervlakte)Waterbeschikbaarheid door Waterschap Zuiderzeeland. Zie presentatie “Oppervlaktewaterbeschikbaarheid” en uitslag “Kahoot”

11.00-12.00: (drink)Waterbeschikbaarheid door Vitens. Zie presentatie “Drinkwaterbeschikbaarheid”

12.00-13.00: Lunch

13.00-16.00: Boottocht met spreker(s) en bezoek aan de waterproductielocatie van

Vitens aan de Ossenkampweg

16.15-…….: Borrelen