Werkwijze

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de VNG Flevoland kent 7 leden (iedere gemeente is vertegenwoordigd en een raadslid uit de grootste gemeente) en komt ca. 6 keer per jaar Bij elkaar. Daarnaast zijn er ook twee adviseurs, één uit de kring van gemeentesecretarissen en één uit de kring van griffiers. Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor een bepaalde portefeuille. Ter vergadering worden de lopende zaken besproken. De agenda wordt samengesteld door de ambtelijk secretaris in afstemming met de voorzitter. De vergadering van het bestuur vindt bij voorkeur plaats in een gemeentehuis van een gemeente.

Algemene ledenvergadering

In de regel vinden de ledenvergaderingen van de tweemaal per jaar plaats. De ledenvergaderingen van de VFG zijn openbaar en alle leden worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Naast de huishoudelijke zaken staat er altijd een relevant en actueel thema centraal. Dit thema wordt door een gastspreker ingeleid waarna er onder leiding van de voorzitter een discussie met de aanwezigen plaatsvindt.